Kurum Adı*
Network Tipi

Kurum Tipi *
İl
İlçe *
    * Zorunlu alan değildir.
 


- Kontrol Mamografi, Kontrol PSA, Kemik Dansitometri ve Check-Up teminatlarının geçerli olduğu Anlaşmalı Sağlık Kurumları poliçede belirtilen network tipine göre değişkenlik göstermektedir. Bu teminatlara ilişkin listelerde xxx ile belirtilen kurumlar Network Tipi 2 tercih edilmiş poliçelerde geçerli değildir.- Check-Up listelerinde *** ile belirtilen kurumlarda fark ücreti alınmaktadır.